ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Γεννήθηκε το 1952. Σπούδασε στην Hochschule fur Angewandte Kunst, στη Βιέννη, (1971-73) καθώς και στην Academia di Belle Arti, στη Φλωρεντία (1973-75).