Ξενάκης Θεόδωρος

Γεννήθηκε στα Χανιά το 1964. Σπούδασε στην ΑΣΚΤ στο εργαστήρι του Δ. Μυταρά. Ασχόλήθηκε με την φορητή εικόνα και τη νωπογραφία στο εργαστήρι του Κ. Ξινόπουλου.