Φραντζολά Εβίτα

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στην ΑΣΚΤ εργαστήριο του Δ. Μυταρά (1989-92). Συνέχισε τις σπουδές της στην Ecole National Superieur des Beaux Arts, στο εργαστήριο του L. Cremonini.