Ρήγας Τάσος

Γεννήθηκε το 1950. Σπούδασε στην ΑΣΚΤ. Υπήρξε δάσκαλος πολλών υποψηφίων της ΑΣΚΤ.