Παλλαντζάς Χρήστος

Γεννήθηκε στη Λάρισα το1962. Σπούδασε από το 1983 έως 1987 στην Α.Σ.Κ.Τ. της Αθήνας ζωγραφική με καθηγητές τους Δ. Μυταρά, Δ. Κοκκινίδη και Ν. Κεσσανλή. Με υποτροφία της Γαλλικής κυβέρνησης από το 1990 έως 1992 συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts de Paris με δάσκαλο τον Pierre Carron.