Φιλοπούλου Μαρία

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε ζωγραφική στην Ecole des Beaux-Arts (1984-1989) του Παρισιού με δάσκαλο το Leonardo Cremonini, και συνέχισε στην ίδια σχολή μεταπτυχιακές σπουδές στη χαρακτική με δάσκαλο τον Η. Hadad. Έργα της βρίσκονται στην ΕΠΜΑΣ.